Update coronamaatregelen

06.01.2022

Dit zijn de coronamaatregelen die bij KRC Gent van toepassing zijn tijdens de maand januari:

Tijdens de training:

- Een jeugdspeler wordt vergezeld door slechts één ouder of begeleider. 

- Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van publiek toegankelijke sportinfrastructuur vanaf 6 jaar. Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers...Dat betekent concreet dat je het mondmasker dus al opzet van zodra je het jeugcomplex betreedt en niet alleen als je al binnen bent in de kleedkamer. 

- Douchen is toegelaten, gedurende maximum 15 minuten. Toch zouden we het willen afraden omdat dit de kans op een besmetting mogelijk verhoogt. 

- We vragen aan de afgevaardigde of een ouder die zich opgeeft om toezicht te houden om mee te waken over het correct dragen van het mondmasker in de kleedkamer en ook om de tijdspanne van het douchen en de CO2-meter in de gaten te houden. 

Op wedstrijddagen:

- Alle wedstrijden gewestelijk en interprovinciaal gaan door zoals gepland. Enkel jeugdspelers tot en met 17 jaar die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige begeleiders. 

- Het dragen van een mondmasker in de kleedkamers is verplicht, vanaf de leeftijd van 6 jaar. Dat betekent dat iedereen het mondmasker al draagt van zodra hij/zij het complex binnenkomt. 

- Douchen is toegelaten, weliswaar met een beperking van maximum 15 minuten. We vragen aan alle afgevaardigden om strikt toe te zien op de duur van het douchen en op de CO2-meter.

- Het Covid Safe Ticket zal worden gecontroleerd bij de meerderjarige begeleiders van de jeugdspelers, nadien krijg je een polsbandje om de kantine te kunnen betreden. 

- De kantine mag worden gebruikt conform de horecaregels. 

 

Wat moet je als speler of ouder doen bij een coronabesmetting?

Bij eventuele coronabesmettingen binnen een team hebben we beslist om dezelfde regels aan te houden als in de scholen. Dat betekent dat een team in quarantaine wordt geplaatst vanaf vier besmettingen. Bij een coronabesmetting of indien de maatregelen voor jou onduidelijk zijn, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de covid-coördinator binnen onze club, Caroline Berckmoes, dat kan via e-mail: jeugdmanager@krcgent.be of je kunt ook bellen naar 0473/782552