Voetbalopleiding

Uitgangspunt

Algemeen uitgangspunt van de voetbalopleiding is het kind/de speler als individu centraal te stellen. Dit in plaats van het opleiden van succesvolle teams. Niettegenstaande moet elke speler ook leren functioneren in een team.

Voetbal- en opleidingsvisie

Voetbalcultuur van de Ratjes

Vanuit een goede organisatie spelen op balbezit met oog voor inzet en technische vorming. Dit laat zich o.a. in de trainingen vertalen door het veelvuldig inoefenen van tal van passeerbewegingen in zowel oefen- als partij- en wedstrijdvormen.

De spelkarakteristieken van de jonge Ratjes

 • Aanvallend voetbal
 • Van achteruit, verzorgd opbouwen van de aanval.
 • Streven naar een vlotte balcirculatie (3de man vinden).
 • Diagonale passing !! Zoekend naar “the weak side”.
 • Initiatief en creativiteit durven etaleren
 • Diagonale en crossing runs.
 • Opkomende vleugelverdedigers

Spelsysteem 4-3-3 bij formatie 11 tegen 11

Speelwijze = Zonevoetbal

 • Binnen de speelwijze acteert elke speler in zijn zone.
  = moet snel omschakelen en automatismen mogelijk maken
 • Het centrum moet steeds goed bezet zijn.
  = weg naar doelmond afsluiten.
 • De linies goed aangesloten en zeker niet te ver uit elkaar.
  = elkaar rugdekking kunnen geven zodat de 2e actie afgebroken kan worden !!
 • Balbezit tegenstrever wil zeggen dat er zoveel mogelijk spelers achter de bal moeten komen. (aanvallers storen/neg pressing
 • Positie-inname wordt bepaald door de positie van de bal.
  = iedereen moet meedenken, bal op de flank? Knijpen !!
 • Een speellijn afschermen.
  = denail, pas voorkomen - onderscheppen
 • Man-you-bal, man zien en bal zien.
  = pistols, 1 wijsvinger naar man en 1 wijsvinger naar de bal.
 • Restverdediging ; Aantal verdedigers afhankelijk van het aantal aanvallers.
  = steeds 1 meer dan aanvallers (zekerheid van rugdekking).
  = Bij matchoverwicht een gelijk aantal (man op man).
 • Op dezelfde hoogte staan, niet noodzakelijk op de middellijn verdedigen.
  = buitenspelval blijvend kunnen hanteren.
  = verdediger dichts bij de onder druk staande FV bepaalt de buiten- spellijn.
 • Niet kruisen in het centrum, wel overname op de vleugels.
  = de 3 onderschept de 2de actie van de vleugelspits en de 2 neemt snel de positie van de 3 in.
 • Een terugdribbelende aanvaller tot in de volgende linie storen.
  = doordekken !!

Didactisch en vormingsgerichte principes

 • We trainen en spelen op leeftijd. Het doorschuiven van spelers wordt als uitzonderlijk beschouwd tot de leeftijd van 15 jaar. Vanaf U16 moeten de betere spelers die het ook fysiek aankunnen de mogelijkheid krijgen om een categorie hoger te spelen. Onze opleiding blijft een opleiding van individuen.
 • Daarnaast kunnen spelers ook uitzonderlijk een categorie lager spelen dan hun kalenderleeftijd. Dit zijn spelers die medisch gekeurd zijn en waarvan de biologische leeftijd ver achter ligt op de kalenderleeftijd maar die voetbaltechnisch en tactisch toch tot de beteren behoren. Deze laatrijpe spelers moeten dit echter ook mentaal kunnen accepteren.
 • Elke leeftijdsfase vraagt dus om een specifieke aanpak en dus moet ook de trainer aan een bepaald leeftijdsgebonden profiel voldoen. Iemand die duiveltjes traint moet vooral een motivator zijn en vooral geen dictator.
 • De opleiding staat centraal en gaat niet ten koste van alles willen winnen in een competitie. Dus geen championitisgedrag (zie panathlonverklaring). Vanaf U17 kan bij een voorsprong wel eens op resultaat gespeeld worden. Dit moet namelijk ook aangeleerd worden maar is nog steeds verschillend van championitisgedrag. Dit kan bijvoorbeeld door een aanpassing aan het spelsysteem.
 • Elke geselecteerde speler krijgt tenminste één halve wedstrijd speelgelegenheid (zie charter). Vanaf U19 kan dit teruglopen tot 20 minuten. Uitzonderingen bevestigen de regel. De trainer kan altijd beslissen, indien nodig, dat dit minder is. 
 • Zoveel mogelijk eigen jeugdspelers in de A-kern en B-kern moet het hoofddoel zijn en niet  het “tijdelijk” gestreelde ego van vnl. ouders en/of trainers en spelers.