Update coronamaatregelen

16.01.2022
<a href="/nieuws/update-coronamaatregelen-1">Update coronamaatregelen</a>
Update coronamaatregelen.

Wanneer je als speler of als begeleider een hoog-risicocontact hebt gehad of wanneer je symptomen hebt, moet je meteen contact opnemen met de covid-coördinator van onze club Caroline Berckmoes. Je kunt dan bellen naar 0473/782552 of mail naar: jeugdmanager@krcgent.be 

Op basis van de datum van je vaccinatie of die van je kind of op basis van het aantal inentingen die je al hebt gekregen, wordt dan bekeken hoeveel dagen quarantaine noodzakelijk zijn. Pas na bewijs van een negatieve test mag je de trainingen hervatten of mag je opnieuw een wedstrijd spelen.

De jeugdmanager zal de coördinator en jouw trainer op de hoogte brengen van de gemaakte afspraken in verband met je quarantaine. 

Verder blijven alle maatregelen die zijn gecommuniceerd op 6 januari nog altijd van toepassing. 

 

Meer >>

Een nieuw jaar, een nieuwe start.

13.01.2022
<a href="/nieuws/een-nieuw-jaar-een-nieuwe-start">Een nieuw jaar, een nieuwe start. </a>

Een nieuw jaar, een nieuw start.

Dit jaar zal voor onze club en voor al onze Racing-vrienden ook écht een nieuwe start worden. Vorig jaar was een turbulent jaar met veel vraagtekens en onzekerheden over het voortbestaan van KRC Gent. 2022 moet daarom het jaar worden waarin de rust en de stabiliteit terugkeert, onder het nieuwe bewind van KAA Gent. 

Om die nieuwe start mogelijk te maken was het wel noodzakelijk dat de vroegere leden van het Bestuursorgaan ontslag zouden nemen uit de vzw, waardoor een nieuw bestuur kon worden aangesteld. De vzw KRC Gent met stamnummer 11 kan op die manier gewoon blijven bestaan en behoudt dus ook de clubkleuren én de eigenheid.

Meer >>

Update coronamaatregelen

06.01.2022
<a href="/nieuws/update-coronamaatregelen-0">Update coronamaatregelen </a>

Dit zijn de coronamaatregelen die bij KRC Gent van toepassing zijn tijdens de maand januari:

Tijdens de training:

- Een jeugdspeler wordt vergezeld door slechts één ouder of begeleider. 

- Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van publiek toegankelijke sportinfrastructuur vanaf 6 jaar. Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers...Dat betekent concreet dat je het mondmasker dus al opzet van zodra je het jeugcomplex betreedt en niet alleen als je al binnen bent in de kleedkamer. 

- Douchen is toegelaten, gedurende maximum 15 minuten. Toch zouden we het willen afraden omdat dit de kans op een besmetting mogelijk verhoogt. 

- We vragen aan de afgevaardigde of een ouder die zich opgeeft om toezicht te houden om mee te waken over het correct dragen van het mondmasker in de kleedkamer en ook om de tijdspanne van het douchen en de CO2-meter in de gaten te houden. 

Meer >>

Wintercup Luc Gardelein wordt uitgesteld.

05.12.2021
<a href="/nieuws/wintercup-luc-gardelein-wordt-uitgesteld">Wintercup Luc Gardelein wordt uitgesteld. </a>

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen hebben we besloten om de Wintercup Luc Gardelein die outdoor zou plaatsvinden voor ploegen vanaf U7 tot en met U13, uit te stellen. De teams die tot nu toe hadden ingeschreven zullen eerstdaags een mailing ontvangen en tegelijk ook een aanvraag om in te schrijven voor onze jeugdtornooien die we traditiegetrouw organiseren in de maand mei. 

Ook al is de organisatie op dit moment nog altijd toegelaten, we vrezen toch dat we de veiligheid onvoldoende kunnen waarborgen wanneer veel teams op hetzelfde moment samenkomen, zonder dat je gebruik kunt maken van de kleedkamers, wat bij een tornooi toch wel meer vereist is dan bij een gewone competitiewedstrijd. Bovendien was het nog een vraagteken hoe het aantal besmettingen tegen de vooropgestelde datum zou evolueren. Veel andere clubs nemen ook het besluit om hun wintertornooi af te gelasten. 

Meer >>

Pagina's