Aanspreekpunt integriteit

Persoonlijke & lichamelijke integriteit binnen onze club. 

01. Inleiding 

Jonge voetballers hebben recht op kwaliteitsvolle sportbeleving en welzijn binnen onze club. 

• De persoonlijke en lichamelijke integriteit van de voetballer wordt gerespecteerd en gewaarborgd.
• Onze spelers worden gestimuleerd om goede en vriendschappelijke relatie met anderen aan te gaan.
• Onze spelers krijgen de kans om zich goed in hun vel te voelen en gelukkig te zijn. 

Pesterijen, seksistisch, racistisch, discriminerend, intimiderend, kleinerend of ander negatief dienen te worden  aangepakt. 

Elke jonge voetballer is ook een seksueel wezen en seksualiteit maakt onlosmakelijk deel uit van het “mens zijn”. 

• Er is het besef dat al onze spelers een seksuele ontwikkeling doormaken en dat ze leeftijdsspecifiek of  ontwikkelingsspecifiek seksueel gedrag stellen. 

• Er is het besef dat elk individu uniek is en een eigen tempo, vorm en beleving heeft op het vlak van  seksualiteit.
Als club hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat al onze voetballers voldoende beschermd  worden tegen seksuele ervaringen die niet met wederzijdse toestemming, vrijwillig of gelijkwaardig gebeuren,  die niet aangepast zijn aan de leeftijd of de omstandigheden, of die zelfbeschadigend zijn.
• Onze jeugdmedewerkers dienen te letten op risicosignalen (klachten, vragen, kleine incidenten...).
• Er wordt gepast gereageerd op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van of ten aanzien van onze  voetballers.  

Hieronder alvast de maatregelen die we als club ondernemen om bovenstaande te kunnen waarborgen, zowel  op vlak van preventie als op reactionair gebied (wat als er iets gebeurt ?). 

02. Aanspreekpunt Integriteit (=API)

Een Aanspreekpersoon Integriteit (afgekort: API) zorgt er mee voor dat een jonge sporter, een ouder, een begeleider of een andere betrokkene iemand heeft bij wie ze terechtkunnen met een vraag, een vermoeden of een klacht over gelijk welk gedrag dat grensoverschrijdend is. De API heeft als taak om te luisteren naar de vraag of naar het persoonlijk verhaal en kan de melder indien nodig doorverwijzen of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. De API doet dat discreet en onafhankelijk zonder zelf een oordeel uit te spreken. Binnen de KRC Gent- jeugdwerking neemt Hans Depuydt deze rol op zich. 

Contact opnemen met API Hans Depuydt is mogelijk door te bellen op het nummer 0486 798865 of stuur een mail: integriteit@krcgent.be