Charter voor ouders

Ouders, familie en vrienden van een jeugdspeler zijn steeds van harte welkom langs de veld en in de katine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het (jeugd)voetbal. We verwachten wel dat ze zich steeds als waardige supporter gedragen en dit in alle omstandigheden. Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken aan scheidsrechter, teamgenoten en tegenstanders zijn niet toelaatbaar.

Wat verwachten we dan eigenlijk van ouders :

  1. Een positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind.
  2. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en geef goede prestaties een gepaste aandacht. Enige zin voor relativering kan op termijn geen kwaad.
  3. Gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden geven het clubleven meer kleur en als dat nog eens gepaard gaat met sereen gedrag naar ploegmakkers van uw kind, tegenstrevers en hun ouders, scheidsrechters en andere verantwoordelijken, ... dan doen ouders hun voorbeeldfunctie alle eer aan.
  4. Geen bemoeizucht of inmenging in ploegopstellingen, speelwijze of andere voetbaltechnische aspecten.
  5. Laat het coachen aan de trainer over. Dit zowel op training als tijdens wedstrijden. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club.
  6. Heb je vragen over het sportieve? Spreek de coördinator aan en niet de trainer.
  7. Ga je kind ook niet straffen door hem voetbal te ontnemen. U straft niet alleen hem, maar ook het team. Voor wedstrijden moeten we op alle jongens kunnen rekenen.
  8. Uit veiligheid voor de jeugd vragen wij aan de ouders die hun kind komen ophalen reeds aanwezig te zijn ten laatste 15’ minuten na de training. Ten laatste 30’ na de training (of thuiswedstrijd) stopt de verantwoordelijkheid van de club.
  9. Tenslotte, heb ook aandacht voor onze activiteitenkalender. Je steunt de werking van de club.

Schending van één of meerdere principes kan na een gesprek met de verantwoordelijken van onze club leiden tot een schorsing van ouder en/of speler.