Kernwaarden van de jeugdopleiding

KRC Gent wil aan zijn leden enkele waarden bijbrengen die onze missie en visie helpen te verwezenlijken. De basiswaarden zijn:

Zelfontplooiing en -ontwikkeling binnen het teamgebeuren:

Binnen de jeugdwerking staat de opleiding van het individu centraal. Resultaten zijn ondergeschikt aan de ontwikkeling van de speler. Bijleren is belangrijker. Op een actieve manier en met veel aandacht voor fun.

Educatieve en sociale waarden bijbrengen:

Naast het gezin en de school wil de club een derde pijler zijn in de opvoeding van het kind. Een omgeving waar de juiste educatieve en sociale waarden worden bijgebracht. 

Sportieve normen en waarden bijbrengen zoals fair play en doorzettingsvermogen:

Van ieder lid wordt ten alle tijde een sportieve houding verwacht, ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers en supporters. Leden gedragen zich waardig en beleefd en tonen respect voor het materiaal, kleedkamers en installaties van de bezochte club. Op het veld tonen ze doorzettingsvermogen, weerbaarheid en wilskracht. 

Professionaliteit of kwaliteit in alle geledingen van de club:

De gehele opleiding is er op gericht de aangesloten leden de kwalitatief best mogelijke opleiding te geven. Hiermee hand in hand gaat ook de uitstraling van onze club.

Ambitieus als club maar ook als persoon:

Elk lid van KRC Gent moet net als de club ambitieus zijn om het hoogst haalbare waar te maken. De club wil het uithangbord van de regio zijn.

Loyaliteit ten opzichte van de club, medespelers en trainersstaf:

KRC Gent wil een familiale club zijn die samen één en hetzelfde doel nastreven, waarbij men elkaar altijd met respect en eerlijkheid behandelt.