Intern reglement

CHARTER KRC GENT JEUGD SEIZOEN 2022-2023

01. KRC GENT-ATTITUDE 

1.1. ETHISCH 

Iedere speler, trainer, ouder en medewerker gedraagt zich waardig, sportief en in alle omstandigheden  respectvol ten aanzien van elkaar en derden (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van andere clubs,  scheidsrechters, …). 

Elke vorm van pestgedrag dient zo snel mogelijk gemeld te worden. Elke getuige die nalaat dit te doen  zal ook gesanctioneerd worden. Pesten wordt niet getolereerd en zal zéér streng bestraft worden. 

Ook respect ten aanzien van de infrastructuur en het materiaal binnen op de terreinen van KRC Gent  van groot belang. 

1.2. LIFESTYLE 

Elke speler doet er qua trainingsarbeid én lifestyle, van thuis uit ondersteund door de ouders, alles aan  om in optimale fysieke en mentale conditie te verkeren. Dat betekent ook dat ongezonde suikers en  andere niet-prestatiebevorderende voeding ten stelligste afgeraden wordt, zowel binnen het KRC Gent als  binnen de thuissituatie van de speler. 

1.3. AFSPRAKEN & STIPTHEID BIJ TRAININGEN/WEDSTRIJDEN 

• Elke speler zorgt ervoor dat hij bij elke training minimaal 10 minuten voor het voorziene  aanvangsuur klaar is om te trainen. 

• Elke speler zorgt ervoor stipt 1u of langer (in afspraak met de trainer) voor de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer. 

• Bij élke laattijdigheid dient de trainer telefonisch (niet per sms of whatsapp) verwittigd te worden, bij voorkeur door de speler zelf, zeker bij de bovenbouwcategorieën.  

1.4. GSM-VERBOD 

• Op het KRC Gent is een algemeen gsm-verbod van toepassing van zodra de speler de kleedkamer betreedt.

1.5. ROOKVERBOD 

• Aan de jeugdterreinen is er een rookverbod.
Er is een beperkte zone voorzien waar wel mag worden gerookt zonder dat andere bezoekers van het complex hier hinder van ondervinden. (zone tussen hoofdcomplex en jeugdcomplex) 

1.6. REVALIDATIE 

• Gezien de jarenlange samenwerking met Sven De Maere willen wij jullie naar deze praktijk verwijzen wanneer een speler gekwetst is, maar nog niet in de fase zit dat hij zijn revalidatieprogramma kan afwerken op de club. 

1.7. ATTITUDE OUDERS 

• Voor, tijdens en na trainingen én wedstrijden dragen ouders en familieleden een  voorbeeldfunctie, net als onze coaches en afgevaardigden. 

• Elke ouder gedraagt zich loyaal en constructief ten aanzien van elke andere speler. 

• Elke ouder heeft recht op een eigen mening. Ongenoegen en kritieken mogen geventileerd worden, maar graag enkel en uitzonderlijk na het aanvragen van een persoonlijk gesprek, in  eerste instantie bij de coördinatoren. 

• Coaching is het domein van de technische staf. Elke KRC Gent-voetbalouder onthoudt zich volledig van het geven van sportieve richtlijnen. De sfeer langs de zijlijn is steeds rustig en sereen. 

1.8. SOCIAL MEDIA & WEDSTRIJDBEELDEN 

• Ter positieve exposure, maar met de nodige sereniteit, zal KRC Gent-jeugd blijvend inzetten  op social media. 

• Filmpjes, leuke posts en andere initiatieven ter verrijking van de algemene jeugdwerking worden aangemoedigd en mogen altijd bezorgd worden aan de verantwoordelijke social media. 

• De wedstrijdbeelden, gefilmd door KRC Gent, dienen uitsluitend ter ontwikkeling van onze  jeugdspelers. Ze worden niet aangewend voor persoonlijke doeleinden. 

• Jeugdspelers en hun ouders tonen zich te allen tijde loyaal aan de club en zijn werking.  Aanstootgevende berichten die andere spelers, coaches, mensen uit de sportieve staf of  medewerkers van de club in een negatief daglicht kunnen brengen, worden niet getolereerd. 

1.9. MINI- EN ZAALVOETBAL, ANDERE VOETBALSCHOLEN 

• Mini- en zaalvoetbal worden toegestaan tot en met U16.
• Deelname aan activiteiten van andere voetbalscholen of -academies wordt NIET toegestaan tijdens het lopende seizoen vanaf augustus 2022 tot en met het laatste activiteit met KRC Gent.

 • Ouders hebben de meldingsplicht om de club te informeren van deelname aan voetbalactiviteiten buiten KRC Gent.

02. KRC Gent - KLEDIJ & ACCOMMODATIE 

2.1. WEDSTRIJDKLEDIJ 

• Bij officiële KRC Gent-activiteiten wordt de uitrusting en verplichte kledij bepaald door de  teamcoach.
• Voor, tijdens en na wedstrijden dragen spelers enkel de daarvoor door KRC Gent voorziene  clubkledij. 

• Tijdens de wedstrijd draagt elke speler zijn wedstrijdtrui en zijn wedstrijdshort, de kousen steeds  opgetrokken (tot onder de knie).
• We profileren ons low-profile en maken het verschil als voetballer, coach en afgevaardigde.
We onderscheiden ons in eenvoud en professionalisme. 

•  Elke speler is zelf verantwoordelijk en draagt zorg voor zijn (gepersonaliseerd) kledijpakket. 

• Het wedstrijdtruitje en het opwarmingstruitje zijn en blijven eigendom van KRC Gent. De wedstrijdkledij wordt na elke  wedstrijd respectvol terugbezorgd aan de afgevaardigden op de plaats die zij voorzien. 

2.2. TRAININGSKLEDIJ 

• Om te trainen zijn enkel de eigen zwarte clubkleuren toegelaten. 

• Aangezien we elke training 100% intensiteit verwachten, zijn scheenbeschermers op elke veldtraining verplicht. 

2.3. JUWELEN & ACCESSOIRES 

• Tijdens trainingen en wedstrijden is het verboden om kettingen, uurwerken, oorringen… te dragen. 

2.4. MATERIAAL 

• Het plaatsen van het grote materiaal (bv. verplaatsbare doelen) voor, tijdens en na de  trainingen gebeurt steeds door het voltallige team. Het terugplaatsen op de daarvoor  aangeduide plaatsen is de verantwoordelijkheid van spelers en coaches. 

• Het is de verantwoordelijkheid van spelers en coaches dat er na de training geen verbanden,  flesjes, blikjes, … achterblijven op het terrein. 

• De drank wordt voor aanvang van de training telkens op de bank in de dug-out geplaatst. 

2.5. KLEEDKAMERS 

• Na elke training en wedstrijd worden de kleedkamers netjes verlaten, dus zonder verbanden,  tapes, flesjes of papiertjes op de grond of op de banken. Iedere speler is niet enkel verantwoordelijk voor zijn eigen plaats, maar voor de volledige kleedkamer. 

• De club is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke waardevolle  voorwerpen.