Visie en missie van onze jeugdopleiding

Missie en visie van de club

 • We willen voor alle stakeholders sportieve en sociale activiteiten aanbieden.
 • KRC Gent wil bij de betere ploegen van het amateurvoetbal behoren.
 • We willen een zo professioneel mogelijke structuur uitbouwen. 
 • We willen functioneren in een infrastructuur die voldoet aan alle (wettelijke) voorzieningen van het hoogste amateurniveau. 
 • KRC Gent wil een financieel gezonde club zijn én blijven, met veel oog voor jonge spelers uit de regio én uit de eigen jeugdopleiding. 
 • We willen het sportieve uithangbord zijn van de regio rondom North Sea Port en voor de deelgemeente Oostakker in het bijzonder. 

Missie en visie van de jeugdopleiding

 • De jeugdopleiding van KRC Gent wil één van de beter georganiseerde jeugdwerkingen zijn van Oost-Vlaanderen. 
 • Ruimte bieden voor de ontwikkeling van sociale en educatieve waarden. 
 • ieder kind in de leeftijdscategorie vanaf 5 jaar tot 11 jaar de kans bieden om op een kwaliteitsvolle manier met voetbal kennis te maken door hem of haar een op 'het vormen van een atleet'-gerichte start te geven. 
 • Vanaf 12 jaar tot 21 jaar aantrekkelijk, aanvallend voetbal promoten, ongeacht het competitieniveau van de ploegen en dit met het oog op het creëren van een brede achterban, die de leefbaarheid van de club moet garanderen. 
 • Onze club wil naast het gezin en de school een plaats voorzien waar jongeren via kwaliteitsvol voetbal sportieve waarden en normen worden bijgebracht. 
 • Jongeren de kans bieden om zich te ontplooien tot gezonde, sociale en ruimdenkende adolescenten. Adolescenten die via samenspelen en samen trainen geleerd hebben om 'samen te leven', waardoor ze zich een zinvol deel voelen in een groter geheel, het team, de club en de maatschappij. 
 • KRC Gent wil de samenwerking met de naburige clubs verder uitbouwen en zorgen voor spelers die de doorstroming niet halen.