Multi Skilzz for Foot

Heel vaak kiest een kind voor een sport die gekend is in het gezin of populair is bij vrienden. Door verschillende sporten aan te bieden, willen we bij KRC Gent voor de allerkleinsten die keuzemogelijkheden nog uitbreiden. Met Multimove ontdekt het kind twaalf vaardigheden die in tal van sporten aan bod komen. Hierdoor kunnen kinderen ontdekken welke sport hen het best ligt. Dat kan op termijn voetbal zijn, maar misschien kiest je kind op een bepaalde leeftijd voor een andere sport. Dat is OK! Het doel van Multimove is om kinderen te laten proeven van allerlei vormen van beweging en sport.

Bij KRC Gent bieden we vanaf volgend seizoen twee modules Multimove aan: één in het najaar en dan een tweede module in het voorjaar. Tussendoor kun je kiezen om je kind ook een initiatie of kennismaking met speelse voetbaltrainingen te laten volgen. Je kunt opteren om alleen in te schrijven voor de module(s) Multimove, of je kunt ook inschrijven voor het globale pakket van Multimove en initiatie voetbal. Bij KRC Gent mikken we met het Multimove-aanbod in de eerste plaats op kinderen van 4 tot 6 jaar (=geboortejaar 2018 of 2017). 

Wat is Multimove?

- een gevarieerd bewegingsprogramma, waarin de focus ligt op algemene ontwikkeling.

- het is niet beperkt tot één sporttak

- het doel? Een brede motorische ontwikkeling van het kind.

- plezierbeleving staat centraal.

Welke modules zijn er?
Module 1 Multimove:

- 10 weken, telkens op woensdag van 18u-19u15

Vanaf 10 augustus tot en met 12 oktober 2022.

- tijdens het laatste kwartier zijn er telkens dribbelspelletjes. 

Module voetbalinitiatie:

- trainingssessie telkens op woensdag, 18u-19u15.

Vanaf 19 oktober 2022 tot en met 8 maart 2023.

- Vooral dribbeloefeningen en spelvormen.

Module 2 Multimove:

- 10 weken, telkens op woensdag 18u-19u15.

Vanaf 15 maart 2022 tot en met 17 mei 2023.

- tijdens het laatste kwartier dribbelspelletjes. 

Hoe inschrijven?

Optie 1: je schrijft apart in voor multimove: één of twee modules. Je betaalt 50 euro per module Multimove

Optie 2: twee modules Multimove + module voetbalinitiatie kosten alles samen 275 euro. Hierbij is het kledijpakket inbegrepen en het is ook mogelijk om hiervoor de 'uitpas' te gebruiken. 

Om in te schrijven kun je een mail sturen met je contactgegevens en de naam en de geboortedatum van je kind.