Laat mature spelers

Laat mature spelers zijn spelers die een jongere biologische leeftijd hebben dan hun ontwikkelde leeftijdsgenoten. Deze fysiek minder mature kinderen hebben de groeispurt nog niet achter de rug en zijn hierdoor vaak minder competitief.

KRC Gent wil aan deze groep spelers extra aandacht besteden en hen stimuleren om via de officiële kanalen hen de mogelijkheid te bieden in een jongere categorie te spelen. Voor meer informatie, raadplaag de pdf in bijlage.

Downloads: