Ploegafgevaardigden vormen het hart van de vereniging

De functie van ploegafgevaardigde bij KRC Gent maakt integraal deel uit van de jeugdwerking van de club en zijn belangrijke pionnen in de totaalbegeleiding van de jeugdspelers. De afgevaardigde is op de eerste plaats een vertegenwoordiger van de club waarbij hij is aangesloten. Op het moment dat hij in functie is, bepaalt hij uitstraling en het imago van onze club en haar honderden medewerkers, ouders en spelers. Een niet te onderschatten verantwoordelijkheid!

Een afgevaardigde is een niet-bezoldigde vrijwilliger die de jeugdwerking van onze club wil ondersteunen. De afgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar zijn/haar ploeg, de ouders, de trainer, het clubbestuur en de KBVB. Samen met het Dagelijks Bestuur zorgen zij ervoor dat de spelers en trainer zich in een betrekkelijke rust kunnen ontplooien.

De namen van de afgevaardigden zijn te vinden onder de rubriek jeugdploegen.