Een nieuw jaar, een nieuwe start.

13.01.2022

Een nieuw jaar, een nieuw start.

Dit jaar zal voor onze club en voor al onze Racing-vrienden ook écht een nieuwe start worden. Vorig jaar was een turbulent jaar met veel vraagtekens en onzekerheden over het voortbestaan van KRC Gent. 2022 moet daarom het jaar worden waarin de rust en de stabiliteit terugkeert, onder het nieuwe bewind van KAA Gent. 

Om die nieuwe start mogelijk te maken was het wel noodzakelijk dat de vroegere leden van het Bestuursorgaan ontslag zouden nemen uit de vzw, waardoor een nieuw bestuur kon worden aangesteld. De vzw KRC Gent met stamnummer 11 kan op die manier gewoon blijven bestaan en behoudt dus ook de clubkleuren én de eigenheid.

Voorzitter Wouter Georges: ''We begrijpen dat ingrijpende veranderingen altijd veel vragen met zich meebrengen en ook wel wat emoties losweken. Het is ontegensprekelijk zo dat de vorige bestuurders meer dan twintig jaar lang een belangrijke rol hebben gespeeld binnen KRC Gent, ik denk dat veel voetballiefhebbers in de Gentse regio heel erkentelijk zijn voor hun bijdrage aan het jeugd- en amateurvoetbal. Omdat ze bereid waren hun ontslag aan te bieden, hebben ze het mee mogelijk gemaakt dat er een doorstart kan worden gemaakt, waardoor KAA Gent de bestuurlijke verantwoordelijkheid kan opnemen. Ikzelf zal dat doen als nieuwe voorzitter, samen met Luc Vande Moortel, die al een aantal jaar als algemeen manager actief is. We gaan in eerste instantie zeker nog op zoek naar uitbreiding van het Bestuursorgaan door coöptatie van een derde bestuurslid en misschien volgen later nog een paar bijkomende bestuurders. Ik wil me eveneens engageren om met de vorige bestuursleden in gesprek te gaan, gelet op een aantal lopende zaken die via hen nog gelinkt zijn aan de huidige dagelijkse werking van KRC Gent als familieclub.”

Eerste bijeenkomst met het Dagelijks Bestuur.

Op donderdag 6 januari was er een eerste ontmoeting tussen de nieuwe voorzitter Wouter Georges, de nieuwe tvjo van KAA Gent Frederik De Schrijver en de leden van het Dagelijks Bestuur van KRC Gent, met onder andere sportief manager Eric Ceulemans, de algemeen manager Luc Vande Moortel, de jeugdmanager, de coördinatoren van de jeugdwerking, de jeugdsectretaris en de gerechtigd correspondent van onze club. 

Het is een heel open en constructieve meeting geworden waarin iedereen vragen kon stellen en waar al de belangrijkste en ook de meest dringende zaken zijn besproken om in de vernieuwde structuur meteen aan het werk te kunnen gaan. 

De nieuwe voorzitter Wouter Georges gaf meteen toe dat hij misschien wel een wat atypische voorzitter zal zijn: ''Ik zal wellicht niet voldoen aan het traditionele beeld van een voorzitter van een voetbalclub, in die zin dat mijn agenda het niet toelaat om elke week bij de wedstrijd aanwezig te zijn. Het is eerder de bedoeling dat ik de algemene supervisie zal doen bij het beleid van KRC Gent en dat ik toezicht zal houden op de financiën en de beslissingen die worden genomen. Het is in elk geval de bedoeling dat KRC Gent verder autonoom zal kunnen blijven verderwerken zoals voordien."

Voorzitter Wouter Georges is er zich van bewust dat er bij heel wat spelers, ouders en supporters nog veel vragen zijn, maar hij opende de vergadering door nogmaals aan te stippen dat hij zo snel mogelijk elke vorm van onzekerheid of onrust wil wegnemen. 

Op de korte termijn zal het werkingsbudget in elk geval hetzelfde blijven. Zodat de eerste ploeg een bepalende rol kan blijven spelen in Tweede Afdeling Voetbal Vlaanderen en zodat een verdere kwaliteitsvolle en uniforme uitbouw en professionalisering van de jeugdwerking gegarandeerd is.

De 1e terbeschikkingstelling aan Racing Gent van een speler komende van KAAG is alvast een feit. Bolivar SECK (29/12/2002), een snelle Senegalese flankspeler met een goede actie, zal minstens tot 30.06.2022 deel uitmaken van de A-kern van Racing Gent en hierin een toegevoegde sportieve waarde betekenen.

Wat met de locatie? 

Bij de overname in december was al aangegeven dat de locatie voor de jeugdwerking in elk geval behouden blijft, maar voorzitter Wouter Georges wou dat graag nog verduidelijken: ''Voor de jeugdwerking verandert er helemaal niets. Alle jeugdploegen blijven hun wedstrijden spelen in Oostakker. Voor de trainingen blijft de combinatie tussen de site in Oostakker en de Blaarmeersen. Wat de wedstrijden van het eerste elftal betreft moeten we bekijken wat er mogelijk is, nu de beloften van KAA Gent worden geïntegreerd ofwel in 1B ofwel in Eerste Nationale. We willen het eerste elftal van KRC Gent dus niet weg, maar er dreigt wél een capaciteitsprobleem, want de beloften van KAA Gent, de KAA Gent Ladies én KRC Gent moeten nu allemaal afwisselend in het weekend hun wedstrijd spelen. Voordien speelden de beloften van KAA Gent telkens op maandag en had dat verder weinig impact op de rest van de site. Als de beloften van KAA Gent in 1B zouden uitkomen, dan moeten we ook rekening houden met de wensen van de rechtenhouder van de televisie-uitzendingen, wat ook geldt voor een aantal wedstrijden van de KAA Gent Ladies. Dat wordt dus een flinke puzzel met de wedstrijdkalender, bovendien zijn daar nog veel onbekende factoren. Of er in 1B zal worden gespeeld hangt af van de eindstand in de beloftencompetitie dit seizoen. Om in 1B te kunnen spelen is er ook een aangepaste infrastructuur nodig. Om die reden willen we bekijken wat voor iedereen de beste oplossing is. Mogelijk wordt er dus gezocht naar een andere of naar een bijkomende locatie, maar er is nog niks concreet. Als er ergens mogelijkheden zijn,dan willen we die onderzoeken, maar dan moeten die ook voldoen aan de voorwaarden om wedstrijden te kunnen spelen op het niveau van Tweede Afdeling Voetbal Vlaanderen. Ook daar zal alles in goed overleg worden bekeken."

Wat met de jeugdwerking?

Tvjo Frederik De Schrijver: "KRC Gent heeft al jarenlang een uitstekende reputatie op het vlak van jeugdopleiding. We gaan de dingen hier niet plots omgooien, integendeel. We gaan behouden wat goed is en vooral ook een aantal dingen proberen te verbeteren. Het is in de eerste plaats onze doelstelling om jeugdwerking van KAA Gent en KRC Gent nog beter op elkaar te gaan afstemmen. Dat wil zeggen: hetzelfde opleidingsplan en dezelfde methodologie volgen. Op die manier kunnen we de high-potentials sneller detecteren en oriënteren richting KAA Gent, of spelers uit de Gentse regio in wie wel iets zien maar die nu nog niet klaar zijn voor de stap naar een eliteclub moeten de kans krijgen om nog een jaar of twee jaar te rijpen bij KRC Gent. Die werking was er al via ETT, maar we willen die samenwerking nog verder op punt zetten. We moeten - samen - de referentie zijn voor de jeugdopleiding van jonge voetballers in de ruime Gentse regio, op die manier willen we er ook voor zorgen dat die spelers niet uitstromen naar bijvoorbeeld KMSK Deinze, Waasland-Beveren of KV Kortrijk, maar dat ze elk op hun niveau de sterkst mogelijke jeugdopleiding krijgen bij KAA Gent of KRC Gent."

Tvjo Frederik De Schrijver sprak ook het vertrouwen uit in de huidige trainersstaf bij de jeugdwerking: ''We willen vooral dat iedereen het werk moet kunnen verderzetten. Ik ben zelf ook iemand die veel autonomie geeft aan de mensen in mijn team. Zelf zal ik vooral veel tijd doorbrengen bij KAA Gent, maar er zal bij KRC Gent een assistent-tvjo worden aangesteld, zodat het opleidingsplan en de methodologie zo goed mogelijk op elkaar kan worden afgestemd.''

Info-momenten. 

In de eerste fase zal de nieuwe werking verder worden toegelicht op zondag 16 januari aan de jeugdtrainers en afgevaardigden. Nadien zullen er ook infomomenten komen per ploeg. We zullen de komende weken iedereen blijven informeren via onze website, nieuwsbrief en onze sociale mediakanalen. 

Wanneer de competitie wordt hervat en van zodra de coronamaatregelen versoepelen zullen we uiteraard ook al onze trouwe supporters verder informeren en geruststellen dat onze eerste ploeg ook in de toekomst nog altijd een competitieve ploeg zal hebben, die met gezonde ambitie in Tweede Afdeling Voetbal Vlaanderen wil blijven spelen, nog altijd met dezelfde filosofie: zoveel mogelijk Gentse jongeren laten doorstromen en speelkansen bieden op het niveau van Tweede Afdeling.

Op vrijdag 21 januari (19u00) zal er trouwens een oefenwedstrijd gespeeld worden tussen KAA Gent (U23) en Racing Gent in het Buffalo Talent Center in de Warmoezeniersweg.

Slotwoord van Luc Pennoit

Het slotwoord is voor ex-voorzitter Luc Pennoit: ''Als ex-voorzitter wil ik in de eerste plaats de vorige bestuursploeg die de club meer dan twintig jaar heeft geleid bedanken, maar ook alle medewerkers, supporters en sympathisanten, die met een groot hart voor Racing hebben meegewerkt aan de uitbouw van onze club. Ook al kunnen we nu niet meer zetelen in het nieuwe bestuur, de totaal nieuwe wending voor Racing kan ook heel positief zijn. Ik vind het dan ook onze plicht om de nieuwe bestuurders te steunen en ik wil dan ook een oproep doen om volop mee te werken aan een nieuwe toekomst voor KRC Gent in een positieve sfeer. Racing Gent als oudste club van Gent, met stamnummer 11, moet blijven bestaan. Als volwaardige club, van jeugd tot eerste elftal. Ik geloof er in dat dit in deze nieuwe constructie mogelijk is. Racing forever!''

Bio Wouter Georges 

De 45-jarige Wouter Georges is sinds een jaar aan de slag als administratief directeur bij KAA Gent. Hij is afgestudeerd als licentiaat lichamelijke opvoeding en was meer dan twintig jaar secretaris-generaal bij de Belgische zwembond, waar hij al een tandem vormde met Michel Louwagie. Hij is afkomstig uit het Meetjesland en woont in Lievegem. Hij droeg 25 jaar het shirt van FC Sint-Joris-Sleidinge, zijn eerste en enige club waar hij competitievoetbal speelde. 

Bio Frederik De Schrijver

Frederik De Schrijver is sinds 3 januari de nieuwe TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding) bij KAA Gent. Naast zijn functie bij KAA Gent combineert hij een universitaire carrière aan de KULeuven met een job als Manager ICT in Education aan de Odiseehogeschool. Hij is ook docent aan de Vlaamse Trainersschool en in het verleden was hij al jeugdtrainer bij KAA Gent. Hij is afkomstig van het Pajottenland en woont in Roosdaal.