Procedure bij sportongevallen

Onder een sportongeval verstaan we de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht. Het gaat dus niet om een blessure omwille van overbelasting.

Wat mag een ploegbegeleider niet vergeten?

  • Telefoonnummer van de ouders.
  • Identiteitskaart van de speler.
  • Ongevallenformulier KBVB (op te sturen binnen de 14 dagen - onderaan te downloaden).

Ongevallen bij thuiswedstrijden

Steeds de kinesist er snel bij roepen. Als de speler niet uit zichzelf opstaat, hem niet gaan optillen zonder extra voorzorg.

Ongevallen bij uitwedstrijden

We raden de ouders sterk aan hun zoon bij uitwedstrijden te begeleiden. Spelers die niet begeleid worden dienen eigenlijk in het bezit te zijn van hun identiteitskaart. 

Ongevallen tijdens trainingen

Indien de kinesist aanwezig is wordt eerst deze geraadpleegd. Verplaats nooit een speler als je niet zeker bent van de aard van de blessure. Indien de kinesist niet aanwezig is worden de ouders verwittigd door de afgevaardigde.

Invullen van het ongevalformulier

Het ongevalaangifteformulier bestaat uit 2 luiken. De voorzijde dient zelf ingevuld te worden, de achterzijde is voor de behandelende arts. Bezorg het ingevulde formulier asap aan de verantwoordelijke van de club of deponeer het formulier in de bus aan het jeugdsecretariaat.

LET OP:
Indien de dokter een speciale behandeling voorschrijft (bvb. kinesist) dan moet dit duidelijk op het medisch attest vermeld worden. Zoniet dan moet u ons een apart voorschrift bezorgen. De KBVB moet steeds een voorafgaandelijk akkoord geven voor deze speciale behandeling. Zonder dit akkoord zal de KBVB immers niets terugbetalen.
Een tiental dagen na de ongevalaangifte krijgt u van de secretaris een formulier : "Geneeskundig getuigschrigt van herstel". Dit door de dokter ingevulde formulier bezorgt u aan de verantwoordelijke van de club of deponeer het formulier in de bus aan het jeugdsecretariaat. Opgelet het is uiteindelijk de trainer die beslist wanneer je terug mag spelen. Dit is oa afhankelijk van de periode van inactiviteit van de speler.
Betaal alle rekeningen zelf en bewaar de bewijsstukken. Je dient alle betalingsbewijzen in bij de mutualiteit. En wanneer het dossier mag afgesloten worden vraag je bij uw mutualiteit een terugbetalingstaat.
 
 

Downloads: