Organisatie en structuur

Als de club gerichte acties wil ondernemen is het van belang om te bepalen wie wat moet doen (beslissen en uitvoeren) binnen de club. Een goede structuur van de club is noodzakelijk om de activiteiten van de verschillende groepen van medewerkers (departementen en managementniveaus) perfect op elkaar af te stemmen, te coördineren en te bewaken. Alleen op deze manier kan onze club optimaal functioneren waarbij gezamenlijk naar de vooropgestelde doelstellingen wordt toegewerkt.

Organigram ...

Hoger Management (het brein)

Dit is het hoogste van de club. Op dit niveau wordt de club door de strategische top gestuurd. De voornaamste functies hebben betrekking op het strategisch management (formulering algemeen beleid, opstellen strategische plannen, het verdelen en goedkeuren van de budgetten, het wijzigen van de organisatiestructuur en het management van de relatie met de omgeving). Het hoger management wordt ook wel eens het brein genoemd.

Midden Management (zenuwstelsel)

De middenlijn verbindt de strategische top met de operationele kern. Het zet de (theoretische) beslissingen van het hoger management om in concrete acties en coördineert deze activiteiten op operationeel niveau. Het zoekt inzicht in de problemen van de uitvoerende kern en geeft ook feedback naar boven toe, daarnaast zorgt het ook voor verticale relaties met andere delen van de organisatie. Het middenmanagement wordt ook wel eens het zenuwstelsel van onze club genoemd.

Uitvoerende kernen of lager management (kloppend hart)

Deze zijn verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van de verschillende taken en zorgt dus voor de resultaten. Het wordt ook wel het kloppend hart van de club genoemd. Een onderdeel hiervan en voor een jeugdspeler belangrijk om weten is de samenstelling van het jeugdorganigram. Hieronder vindt u een grafische voorstelling van ons jeugdorganigram.

Sportieve cel

De kern van de sportieve cel wordt gevormd door XXXXXX (TVJO) en Eric Ceulemans (sportief manager KRC Gent) en XXXXXX (jeugdcoördinator). XXXXXX is sportief verantwoordelijke voor de spelers van U6 tem U19, Eric is verantwoordelijk voor de beloften en XXXXXX heeft een organisatorische en ondersteunende functie.

XXXXXX
gsm: XXXXXXX
e-mail: doublepass@krcgent.be

XXXXXX
gsm: XXXXXXX
e-mail: TVJO@krcgent.be

Eric Ceulemans
gsm: 0478 / 455 222
e-mail: ec@krcgent.be

Jeugdopleiders

De kwaliteit van de jeugdwerking staat of valt met de kwaliteit van de jeugdopleiders. Daarom spendeert KRC Gent net veel aandacht aan de selectie van jeugdopleiders. De jeugdwerking ondersteunt ook het volgen van opleidingen voor trainers. Voor trainers die een opleiding volgen wordt dan ook het inschrijvingsgeld onder bepaalde voorwaarden voor de helft terugbetaald.

Alle namen van de jeugdopleiders vindt u terug onder de rubriek jeugdploegen.

Jeugdscouting

Vanaf de leeftijd van 6 jaar scouten we talenvolle voetballertjes in de ruime Gentse regio. Dit realiseren we binnen de beperking van lopende engagementen ten aanzien van de eigen jeugdspelers en maximum aantallen per (inter)provinciale en gewestelijke selectie. Voor de jeugdscouting onderbouw (tem U12) is de club op zoek naar een nieuwe kandidaat. XXXXXXXXXX neemt de scouting van de bovenbouw (vananf U12 tem U19) voor zijn rekening.

XXXXXXX
gsm: XXXXXX
e-mail: jeugdscouting@krcgent.be

Talentendagen / ETT
Op uitnodiging komen jonge voetballertjes tussen 6 en 12 jaar op onze talentendagen. Spelertjes worden intensief geobserveerd. Hierbij doen we er alles aan om er een kindvriendelijke en succesrijke ervaring van te maken. Ouders van de geselecteerde spelers krijgen een presentatie over de werking en visie achter de jeugdopleiding. Vanuit de samenwerking met 15 Gentse clubs wordt de instroom gestimuleerd. Meer info hierover vindt u terug onder de rubriek Elk Talent Telt.

Bovenbouw
Testspelers in de bovenbouw worden selectief uitgenodigd voor een aantal testtrainingen en -wedstrijden bij één van onze interprovinciale selecties. Belangrijk criterium? De potentie van de testspeler om door te stromen naar de beloften en de A-kern!

Partnerclubs / ETT

Met Elk Talent Telt wil vzw Voetbal in de stad in nauwe samenwerking met de Stad Gent, KAA Gent en KRC Gent zo veel mogelijk Gentse kinderen en jongeren in onze stad de kans geven om in een kwaliteitsvolle omgeving voetbal te spelen, zowel op pleintjes in de Gentse buurten als in de provinciale en interprovinciale Gentse voetbalclubs. Daarbij wordt jeugdvoetbal, in samenwerking en in samenspraak met de Gentse voetbalclubs, ook gebruikt als instrument om deze kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling door voetbalwaarden als respect, fairplay, diversiteit en samenspel te hanteren als leidraad voor extra-sportieve competentieverwerving. Op deze wijze wordt in de Gentse voetbalclubs een ‘footballplus' gedachte ontwikkeld waardoor een meer duurzame band tussen de Gentse jeugdvoetballers en de Gentse voetbalclubs wordt bevorderd en er in Gent een brede voetbalbasis met maatschappelijke meerwaarde en kwaliteitsvolle opleidingsmogelijkheden ontstaat.

De deelnemende clubs voor Elk Talent Talent zijn: KAA Gent, VSV Gent, KVE Drongen, Standaard Muide, SKV Oostakker, JAGO Sint-Amandsberg, KAA Gent Ladies, HT Zwijnaarde, KSC Mariakerke, SV Wondelgem, FC Rooigem, KVV Sint-Denijs Westrem, KFC Sint-Kruis-Winkel, VC Zwijnaarde en KRC Gent.