Kernwaarden van de jeugdopleiding

KRC Gent wil aan al zijn medewerkers en jeugdspelers enkele waarden bijbrengen en naleven die onze missie-visie helpen te verwezenlijken. Deze gelden dus zowel voor de JO, de medewerkers als voor de A-kern en zijn verantwoordelijken. De 6 basiswaarden zijn samengevat in het ZESPAL-principe.

Zelfontplooiing en -ontwikkeling binnen het teamgebeuren:

De jeugdopleiding blijft een opleiding van het individu binnen een groepsgebeuren. Daarnaast krijgt ook elke trainer de kans om zich verder te ontplooien.

Educatieve en sociale waarden bijbrengen en zo een derde opvoedingsmilieu vormen:

Naast de opvoeding die elk kind thuis en in het onderwijs krijgt wil de club ook een omgeving ontwikkelen waarbij het kind enkele educatieve en sociale waarden aangeboden krijgt.

Sportieve normen en waarden bijbrengen zoals fair play en doorzettingsvermogen:

Elke speler gedraagt zich zowel op en naast het veld fair ten opzichte van zijn medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers, en supporters. Daarnaast etaleert elke speler doorzettingsvermogen om zijn doel te bereiken.

Professionaliteit of kwaliteit in alle geledingen van de club:

De gehele opleiding is er op gericht de aangesloten leden de kwalitatief best mogelijke opleiding te geven. Hiermee hand in hand gaat ook de uitstraling van onze club.

Ambitieus als club maar ook als persoon:

Elk lid van Gent moet net als de club ambitieus zijn om het hoogst haalbare waar te maken. De club wil het uithangbord van de regio zijn.

Loyaliteit ten opzichte van de club, medespelers en trainersstaf:

Op termijn wil de club zijn leden langer aan de club binden.