Visie en missie van onze jeugdopleiding

  • De jeugdopleiding van KRC Gent wil formeel één van de best georganiseerde jeugdopleidingen van Oost Vlaanderen zijn.
  • De jeugdopleiding van KRC Gent biedt een 3e opvoedingsmilieu aan, een plaats met veel ruimte voor sociale en educatieve waarden.
  • De jeugdopleiding van KRC Gent wil aan iedere jongen in de leeftijdscategorie 5j tot 11j de kans bieden om op een kwaliteitsvolle manier met voetbal kennis te maken, door hem een op “het vormen van een atleet” gerichte early start te geven.
  • De jeugdopleiding van KRC Gent wil voor de leeftijdscategorie van 12j tot 21j aantrekkelijk, aanvallend voetbal promoten, ongeacht het competitieniveau van de ploegen en dit met het oog op het creëren van een brede achterban die o.a. de leefbaarheid van de club moet kunnen garanderen.
  • De jeugdopleiding van KRC Gent wil naast het gezin en de school een plaats voorzien waar jongeren via kwaliteitsvol voetballen sportieve normen en waarden worden bijgebracht.
  • De jeugdopleiding van KRC Gent wil jongeren de kans bieden zich te ontplooien tot gezonde, sociale en ruimdenkende adolescenten. Adolescenten die via “samen-spelen” en “samen-trainen” geleerd hebben van “samen te leven”, zich een zinvol deel voelen in een groter geheel, het team, de club, de maatschappij.
  • De jeugdopleiding van KRC Gent wil de samenwerking met naburige clubs verder uitbouwen en zorgen voor spelers die de doorstroming niet halen.