KRC Gent kreeg drie sterren van de Double Pass audit

Double Pass is een onafhankelijk auditkantoor dat voetbalclubs doorlicht. Op basis van het behaalde aantal sterren mag je als club aantreden op gewestelijk niveau (1 ster), provinciaal niveau (2 sterren) of interprovinciaal niveau (3 of 4 sterren). Tijdens het seizoen 2017-2018 werden in opdracht van Voetbal Vlaanderen 180 clubs aan deze onafhankelijke kwaliteitstoets onderworpen, waaronder KRC Gent. Meer dan 70% van deze clubs behaalde vorig seizoen een double pass sterrenlabel: gaande van één tot vier sterren. KRC Gent kreeg 3 sterren en mag daarom terug interprovinciaal voetbal aanbieden.

De beknopte conclussie van het auditcomité lees je hieronder.

De theoretisch omkadering, o.a. via een uitgewerkt OP, wordt in praktijk gebracht door een gekwalificeerde staf, en dit in een moderne en ruime accommodatie. Dit zijn enkele fundamenten die een continue perspectief bieden om blijvend te wedijveren in de regio teneinde een ambassadeursrol te vertolken op het gebied van JO. De grootste uitdaging ligt in het uitwerken van een strategisch plan, aandacht voor het updaten van verschillende formele documenten en een nog sterkere focus op het individueel begeleiden en doorontwikkelen van de eigen talenten in al zijn facetten. We wensen de club hierbij alle succes!