Afspraken

Afspraken training

Wees op tijd. Stiptheid is een onderdeel van discipline. De training zal stipt beginnen op het aanvangsuur. Een kwartier op voorhand aanwezig zijn, is dan ook aan te raden.

De speler voorziet zelf een drankje met snelle suikers om het vochtverlies te compenseren. De speler brengt, om milieubewuste redenen, het liefst een drinkbus mee. En na de training wensen we geen afval terug te vinden in één van onze dug-outs. Elke speler is hier zelf verantwoordelijk voor.

Wie niet kan komen, verwittigt de trainer. Dit liefst één dag op voorhand met een geldige reden. Wie niet verwittigt, wordt aangeduid als afwezig. Afwezigheden geven aanleiding tot het niet selecteren van een speler voor de wedstrijd.

De speler die binnenkomt geeft elke speler, trainer en begeleider een hand.

Spelers wachten rustig in de kleedkamer en spelen niet met een bal voor de start van de training.

GSM’s en andere waardevolle voorwerpen horen niet thuis in de kleedkamer. De club is dan ook niet verantwoordelijk bij diefstal van deze voorwerpen.

Tijdens de training hebben de jongens respect voor het materiaal. De speler toont inzet, leergierigheid en sportiviteit.

Wie zich niet gedraagt kan van de training gestuurd worden. Het niet deelnemen aan de volgende wedstrijd is het logische gevolg.

Spelers zorgen zelf voor het opruimen en zorgvuldig opbergen van het spelersmateriaal in samenspraak met de trainer.

Na de training wordt uitgelopen in groep.

Schoenen worden gepoetst voor het binnengaan van de kleedkamer.

Ouders zijn verboden in onze wandelgangen !!

Na de training is douchen verplicht. Elke speler heeft dan ook badslippers bij zich.

Afspraken wedstrijden

Bij thuiswedstrijden wordt de speler op het uur van de afspraak in de kleedkamer verwacht.

Bij uitwedstrijden wacht de bus niet op laatkomers. Meestal wordt afgesproken aan de brug op het einde van de Eikstraat (Oostakker).

Elke speler en begeleider heeft zijn uitgangstraining aan.

Schoenen dienen gekuist te zijn.

Tijdens de wedstrijd is enkel de trainer baas en niet de supporters. Zij mogen hun speler aanmoedigen maar constant roepen is niet nodig en verwart de speler.

Van onze trainers, ploegbegeleiders en spelers wordt een onberispelijk gedrag verwacht. Ook de ouders hebben tijdens het supporteren een voorbeeldfunctie. Ontoelaatbare uitlatingen richting tegenstrever en of scheidsrechter moeten vermeden worden. Indien de scheidsrechter een verslag opmaakt, met geldboete als gevolg, dan zal de club dit op de bewuste ouder(s) verhalen.

Na het fluitsignaal: Wat er zich ook heeft afgespeeld, we bedanken de scheidsrechter en de tegenstrever. Vervolgens start het uitlopen en de stretching.

Na het douchen: Niet weglopen, we gaan gezamenlijk (iedereen terug in training) naar het cafetaria. Negeer aub. alle eventuele provocaties.