Spelersraad

In de spelersraad worden spelers opgenomen vanaf U14 tem de beloften. De spelersraad komt vier maal samen per seizoen om problemen en verzuchtingen aan te kaarten, alsook suggesties aan te brengen bij de het jeugdbestuur. De kapitein zetelt per definitie in de spelersraad. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een vrijwillige. Bedoeling is dat de kapitein polst bij de medespelers of er opmerkingen, voorstellen of problemen zijn die kunnen worden voorgelegd op de spelersraad. Bezorg  deze tijdig (best een week voor de volgende spelersraad), zodat deze kunnen worden opgenomen in de agenda.

De spelersraad wordt voorgezeten door Renaat Gits. Het is geenszins de bedoeling dat Renaat de vergadering "stuurt". Alle valabele voorstellen worden per definitie voorgelegd aan het jeugdbestuur.