Ouderraad

Dit seizoen is er een nieuwe ouderraad opgericht. De ouderraad staat in om vogende zaken te stroomlijnen:

  • Aanspreekpunt voor ouders bij problemen van welke aard dan ook (studies kunnen hier ook toe behoren). De club benadrukt dat studies steeds voorrang hebben. Mocht één van onze spelers zich aansluiten bij een topsportschool is de club steeds bereid samen te werken. Ook de TVJO kan hiervoor een aanspreekpunt zijn.
  • Bemiddelingspersoon tussen de TVJO, het jeugdbestuur en de ouders/spelers.
  • Maandelijks samenkomen met ouders/trainers/afgevaardigden en luisteren naar ideeën die de jeugdwerking kunnen verbeteren.
  • Organiseren en ondersteunen van activiteiten van de jeugdwerking.
  • De jeugdwerking stimuleren en vertegenwoordigen op de sociale netwerksite Facebook.

De ouderraad bestaat uit volgende personen: