Geëngageerd en kwaliteitsvol jeugdvoetbal in het Gentse

Met Elk Talent Telt wil vzw Voetbal in de stad in nauwe samenwerking met de Stad Gent, KAA Gent en KRC Gent zo veel mogelijk Gentse kinderen en jongeren in onze stad de kans geven om in een kwaliteitsvolle omgeving voetbal te spelen, zowel op pleintjes in de Gentse buurten als in de provinciale Gentse voetbalclubs.

Daarbij wordt jeugdvoetbal, in samenwerking en in samenspraak met de Gentse voetbalclubs, ook gebruikt als instrument om deze kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling door voetbalwaarden als respect, fairplay, diversiteit en samenspel te hanteren als leidraad voor extra-sportieve competentieverwerving.

Op deze wijze wordt in de Gentse voetbalclubs een ‘footballplus' gedachte ontwikkeld waardoor een meer duurzame band tussen de Gentse jeugdvoetballers en de Gentse voetbalclubs wordt bevorderd en er in Gent een brede voetbalbasis met maatschappelijke meerwaarde en kwaliteitsvolle opleidingsmogelijkheden ontstaat.

De deelnemende clubs voor Elk Talent Talent zijn: VSV Gent, KVE Drongen, Standaard Muide, SKV Oostakker, JAGO Sint-Amandsberg, KAA Gent Ladies, HT Zwijnaarde, KSC Mariakerke, SV Wondelgem, FC Rooigem, KFC Sint-Kruis-Winkel, VC Zwijnaarde en KRC Gent.