Structurele wijzigingen jeugdwerking

14.05.2017

In het kader van de verdere optimalisering van de jeugdwerking van KRC Gent worden er in functie van volgend seizoen een aantal structurele verschuivingen doorgevoerd.

Vooreerst wordt de organisatie en sportieve begeleiding van de jeugdwerking opgesplitst in twee delen: de onderbouw en de bovenbouw. Zowel de onderbouw, van U7 tem U12, als de bovenbouw, van de U13 tem U19, krijgen een sportief verantwoordelijke. Voor de onderbouw wordt dit Nicolas Depourcq, voor de bovenbouw Renaat Gits. Beiden zijn UEFA A gediplomeerde trainers met een TVJO diploma. Peter Demaret blijft actief als jeugdvoorzitter en lid van de raad van bestuur van de club.

Verder komt de functie van jeugdmanager te vervallen. Bart Van Cauwenberge zal evenwel actief blijven binnen de club en, als verantwoordelijke voor de DOUBLE PASS audit, zal hij erop toezien dat de kwaliteit van de jeugdopleiding geborgd blijft en zelfs daar waar nodig in de toekomst versterkt wordt. Hij zal ook, samen met Daniel Hoebeke, de organisatie van de interne en externe tornooien leiden.

Geert De Corte wordt hoofd individuele begeleiding en talentbegeleiding voor de beloften en a-kern. Bart Van Cauwenberge zal de jeugdscouting voor de bovenbouw uitbouwen en Frederik Van Der Plaetsen wordt hoofd jeugdscouting onderbouw.

De dribbelschool blijft bestaan en staat onder leiding van Tim Antheunis, ondersteund door Nicolas Depourcq.

Volgend seizoen gaan we ook van start met een Physical Coach. Tim Ysewyn zal die taak op zich nemen en heeft hiervoor opleiding gevolgd bij Joost Desender. Het is de bedoeling om van de spelers uit de onderbouw (vanaf U10) completere bewegers te maken en om van de spelers uit de bovenbouw voetbal-atleten te maken. Daarnaast zullen er ook fysieke tests ingelast worden en wordt de aangeboden oefenstof uitgebreid naar techniekontwikkeling. Een hele boterham dus, maar onontbeerlijk voor een kwalitatieve jeugdopleiding.

Franky Frans tenslotte blijft doelmantrainer voor de jongens van de onderbouw en bovenbouw tem U16. Vanaf de U17 trainen de doemannen mee met de Pascal Martens, de doelmantrainer van de A-kern.