Nieuwjaarsbrief jeugdwerking

12.01.2018

Beste speler, ouder of medewerker, 

Het nieuwe jaar mag dan al bijna twee weken ver zijn, toch willen wij als KRC Gent niet nalaten u heel oprecht en van ganser harte een gezond, succesvol en sportief 2018 toe te wensen.

Toen we een half jaar geleden – bij de start van het seizoen 2017-2018 – iedereen van harte welkom heetten en de traditionele waarden van de club nog eens extra in de verf zetten, hadden we niet gedacht dat onze jeugdwerking meteen zo’n hoge toppen zou scheren. De laatste vier maanden van het kalenderjaar 2017 waren voor elk team ronduit geweldig. Oh nee, we willen niet blind zijn voor onze tekortkomingen – en daar werken we ook aan – maar we mogen ons allen ook een beetje fier op de borst kloppen. In de onderbouw, van U7 tot en met U12, hebben we gemerkt dat elke speler individueel en het team als collectief zowel op voetbaltechnisch als op fysiek vlak gestage vooruitgang heeft geboekt. In de bovenbouw, vanaf  U13 tot en met U19, waren de resultaten een weergave van het vertoonde spelbeeld en waren de klassementen ook navenant: vier eerste plaatsen en één tweede stek.

Om die reden past het dan ook om als bestuurlijke en sportieve staf van KRC Gent enkele woorden van waardering en dank tot iedereen te richten die van ver of dichtbij heeft meegewerkt aan deze schitterende prestatie. Dank aan de trainers die in een blakende zon of in de gutsende regen altijd present zijn om hun spelers verder bij te schaven; dank aan de afgevaardigden die plichtsgetrouw de club op waardige wijze vertegenwoordigen; dank aan alle medewerkers naast het veld die niet zelden een onzichtbare maar belangrijke job uitvoeren en steeds hun beste beentje voorzetten om het iedereen naar de zin te maken; dank aan de ouders/supporters voor hun aanmoedigingen en fair-play langs de lijn; dank aan de spelers voor hun inzet en sportiviteit. En dank aan allen die niet in dit rijtje zijn opgenomen maar waarvan we weten dat ze KRC Gent in hun hart dragen.

We zijn er ons ook terdege van bewust dat het eerste seizoengedeelte geen makkelijke klus is geweest, vooral door het feit dat we op twee locaties trainden: enerzijds op Blaarmeersen, anderzijds in Oostakker. Bovendien waren er andere – soms heel vroege – aanvangsuren van matchen of werd er geschoven met wedstrijddagen. Straks, in het tweede deel van de competitie, blijft dat onveranderd maar wel met één groot doel voor ogen: KRC Gent wil al haar leden sportieve garanties bieden op het door de club beoogde niveau.

Daarom is het noodzakelijk dat we op de ingeslagen weg verder gaan en dat we dat doen mét elkaar. Alleen op die manier kunnen we slagen. En daarom richten we ons laatste woord van dank tot u persoonlijk: dank dat u vertrouwen in ons stelt. We zullen het niet beschamen.

Namens het hoofdbestuur

Namens het jeugdbestuur

Voorzitter Luc Pennoit

Voorzitter Peter Demaret