Samen sterk, ook bij ingrijpende veranderingen

Beste spelers, ouders, sponsors, medewerkers en persverantwoordelijken,

Als voorzitter van KRC Gent wil ik graag een woordje meer uitleg geven over de toekomst van onze club en sommige – al dan niet ingrijpende – veranderingen die reeds zijn doorgevoerd. Racing Gent, opgericht in 1899 en als houder van het stamnummer 11 één van de oudste voetbalverenigingen in het land, is nog steeds een club met naam en faam in het Gentse voetballandschap.

In ons meer dan 120-jarige bestaan is er flink wat veranderd. Niet alleen zijn er de "nieuwe voetbalwetten" waarbij de spelers een ruimere vrijheid kregen – ook op het niveau van KRC Gent – maar daarnaast waren er ook diverse fusies en naamswijzigingen en de laatste – misschien wel meest in het oog springende – aanpassing was de verhuis van onze locatie van Gentbrugge naar Oostakker. Met andere woorden: KRC Gent heeft in zowat een eeuw tijd heel wat meegemaakt.

Het voornaamste is dat de club al die zaken heeft overleefd en op een positieve manier de toekomst tegemoet ziet. Maar nu staan we voor een nieuwe uitdaging en zoals steeds zijn er bij  “reorganisaties” voor- en tegenstanders. Kijk maar naar het nieuwe mobiliteitsplan van de Stad Gent.

Welke koers zal Racing Gent varen de komende jaren?

Enkele jaren terug werden er fundamenteel belangrijke beslissingen genomen door het bestuur. Op vraag van de Stad Gent en KAA Gent werd met de jeugd volop gewerkt aan een plan onder de naam "ETT (Elk Talent Telt) en Voetbal in ’t Stad" met als doelstelling samen de beste voetbalopleiding aan te bieden in de Gentse agglomeratie voor de getalenteerde Gentse jeugd. 

Mede door het opzetten van deze jeugdsamenwerking kwam er ook meer contact met de bestuursleden van KAA Gent. Uiteindelijk werden er toekomstplannen gesmeed waarbij we afstapten van de idee om elke voetbalclub op zijn eiland verder te laten werken. Integendeel, er werd gestreefd naar een grondige koerswijziging: namelijk het creëren van een structuur waar de verschillende clubs elk hun taak hebben in het voetbalgebeuren in Gent.

KAA Gent blijft in deze context de "leading club". Zonder het sportieve succes van KAA Gent was dit alles ook niet mogelijk. Nu kan Racing Gent o.a. de middelen van KAA Gent gebruiken en via een intense samenwerking het sportieve niveau van de jeugd en het eerste elftal verbeteren.

Er werd een globaal akkoord afgesloten met KAA Gent waarvan u onderstaand de voornaamste punten vindt.

Terreinen en accommodatie: gezamenlijk gebruik van de site in Oostakker door KAA Gent en Racing Gent.

 • KAA Gent heeft een schitterend oefencomplex voor zijn eerste elftal gebouwd in Oostakker.
 • De jeugdkleedkamers werden volledig gerenoveerd.
 • Er werden 4 kunstgrasterreinen voor de jeugd van Racing Gent aangelegd: 3 duiveltjesterreinen en 1 groot terrein.
 • Er werd 1 verwarmd grasterrein aangelegd als oefenveld voor het eerste elftal van Racing Gent.
 • Het wedstrijdterrein voor het eerste elftal werd heraangelegd in natuurgras (het oude kunstgrasterrein was totaal versleten en diende ook vernieuwd te worden). De afmetingen werden gewijzigd naar dezelfde afmetingen van het terrein in de Ghelamco Arena.
 • De verlichting werd op alle terreinen volledig vernieuwd.
 • De parking werd heraangelegd.
 • Er wordt gezorgd voor een beter en meer professioneel onderhoud van de accommodatie (uitsluitend via vrijwilligers was dit niet meer vol te houden, een gekend probleem bij alle clubs..)
 • Er werd een akkoord gesloten om 2 kunstgrasterreinen te gebruiken (lees: huren) in de Blaarmeersen voor de jeugd. Racing Gent had vroeger ook die werkwijze toen het nog operationeel was in Gentbrugge; dus op zich back to the roots.  
 • De wedstrijden van de jeugd worden allemaal afgewerkt in Oostakker.

KRC Gent is fier op al deze realisaties. Welke club op ons niveau beschikt over een dergelijke mooie accommodatie en heeft zoveel trainingsfaciliteiten. 

Sportief: alle geledingen op een sportief hoger niveau brengen.

 • Na een audit bij "Double Pass" – een extern voetbalauditbureau – verloor onze jeugdwerking één ster. We gingen terug van vier naar drie – net als tal van ons omringende Oost-Vlaamse clubs trouwens – maar het heeft geen gevolgen voor onze jeugdwerking op interprovinciaal niveau. Meer nog, we hebben onmiddellijk geanticipeerd tot het heroveren van het viersterrenlabel door een fikse verhoging van het jaarbudget voor de jeugdwerking. Racing zal in de Gentse voetbalpiramide op de tweede plaats komen en onze jeugdwerking zal gepositioneerd worden juist onder de elite-jeugd van KAA Gent. Zodoende zal er ook op die wijze een selectie qua jeugdtalent worden doorgevoerd. 
 • Dit vraagt dan ook om een kwalitatieve jeugdopleiding. Spelers van KRC Gent zullen van dichtbij worden gevolgd door KAA Gent en op die manier eventueel een betere voorbereiding krijgen om de overstap te maken naar de elite-jeugd van KAA Gent.
 • Op termijn zal Racing Gent een echte satellietclub worden van KAA Gent naar buitenlands model.

Als voorzitter van de club en rekening houdend met alle externe en interne factoren is het volledige bestuur van KRC Gent ervan overtuigd dat dit de beste beslissing is. In alle organisaties, bij evenementen en het bedrijfsleven in het algemeen, is er een trend van toenemende schaalvergroting. De keuze is eigenlijk eenvoudig: ofwel knijpen we de ogen dicht en valt KRC Gent na verloop van tijd uit de boot, ofwel nemen we deel aan dit mooie project van én voor alle voetbalminnende Gentenaars.

Niet alleen KAA Gent maar alle Gentse voetbalploegen en de Gentse jeugd in het algemeen naar de top moet de leuze zijn.

Critici zullen er altijd zijn maar we gaan de uitdaging aan om na drie jaar een evaluatie te maken van deze weldoordachte beslissing. We zijn nu ook gekomen op een “point of no return" en we zijn er van overtuigd dat we dit jaar met onze club niet één stap vooruit zullen zetten maar meerdere stappen.

Alle voornoemde wijzigingen zullen ook op enig begrip van onze leden moeten rekenen. Gent noch Rome zijn immers op één dag gebouwd.  "Be with us or leave us" zou een welgemeend motto moeten zijn van alle Racing Gent leden die het goed voor hebben met de club. Help waar je kan, spaar kritiek want daar kom je nergens mee. 

Samen sterk ook bij ingrijpende veranderingen.

Met sportieve groeten,
Luc Pennoit, Voorzitter Koninklijke Racing Club Gent,
Alle bestuursleden van KRC Gent.